I'm a Hunter! I don't have a time!


Skupienie... Aimée ma najbardziej rozwinięty instynkt łowcy, a nie to co te trzy stare pierniki* ;)
*Pierniki czyli Mefi i Jaguś z Aleksem =)